คุณยังจำหนังสือเล่มแรกของคุณได้ไหม...?

คุณจำหนังสือเล่มโปรดของคุณในวัยเด็กได้หรือไม่? จำความรู้สึกที่เข้าร้านหนังสือและเลือกหนังสือที่อยากเป็นเจ้าของได้ไหม? เคยไหมที่อ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำไปซ้ำมา? เคยไหมที่คุณเขียนชื่อลงในปกด้านในของหนังสือที่ซื้อมาใหม่ ยังจำกลิ่นกระดาษใหม่และความตื่นเต้นที่พลิกหน้าแต่ละหน้าเพื่อเดินทางตามเรื่องราวในหนังสือเล่มโปรดของคุณได้ไหม...?

ยังมีเยาวชนไทยอีกมากที่ไม่มีโอกาสนี้ การมีหนังสือเป็นของตนเองจะเกิดขึ้นได้หากมีผู้ใจดีบริจาคหนังสือเก่าเกินต้องการซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นหนังสือที่เยาวชนอยากได้เสมอไป การได้อ่านหนังสือเล่มโปรด หรือหนังสือยอดนิยมหมายถึงการอ่านผ่านห้องสมุดชุมชน หากชุมชนนั้นโชคดีพอที่มีห้องสมุดหนังสือสำหรับเด็ก การมีโอกาสเลือกและเป็นเจ้าของหนังสือเล่มใหม่เอี่ยมที่ตนเองอยากอ่านเป็นที่สุดจึงเป็นฝันเล็กๆที่ไกลเกิน เมื่อชีวิตยังต้องคำนึงถึงอาหารมื้อต่อไป และเดิมพันว่าจะมีที่อยู่ การศึกษาพื้นฐาน และยารักษาโรคหรือไม่

หลังจากผ่านความสำเร็จของโครงการเล่มแรกในฝันที่ฉันเลือกเองปีแรกที่สร้างโอกาสให้น้องๆในจังหวัดสระแก้วจำนวน 1,000 คนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของหนังสือที่เลือกเองเล่มแรกในชีวิต ในปีที่สองของโครงการเล่มแรกในฝันที่ฉันเลือกเอง เราตั้งใจมอบโอกาสให้น้องๆ จำนวนถึง 3,000 คนในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีโอกาสเลือกหนังสือของตัวเองเล่มแรกในชีวิต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สนับสนุนซื้อการ์ดบทกลอน

Do you remember your first book?

Do you still remember your first favorite childhood book? Do you still remember the feeling of entering book store and carefully choose the book you would like to have? Have you ever read the same book over and over again? Have you ever written your name on the inner cover of the newly bought books? Do you still remember the smell of fresh new paper and an excitement at every flip of the page to travel through the story in your favorite book.

For less fortunate Thai kids, to own their first book of choice is a far distinct experience from receiving old books through donation, as that did not guarantee that those books are what they want. It also differs from reading books from public library, if their communities are ever lucky enough to have one. Owning the brand new book of their choice is just like a distant dream, when life is still struggling to find their next meal and betting if there will ever be enough shelter, basic education and medication.

Follow the success of the first year program that impacted 1,000 children in rural thailand, in the early 2013, we will be giving opportunity for 3,000 children in Kanjanaburi province, Thailand to choose and own their first book of choice for the first time in their lives.

Learn more or Buy a set of cards now

ร่วมสร้างแรงบันดาลใจไม่รู้จบโดย

Project Supporters

World Vision Foundation of Thailand Cubic Creative Paduppa Studio

การ์ดแทนใจของคุณ...
  จะเป็นเล่มแรกของพวกเขา

ร่วมมอบหนังสือให้กับเยาวชนไทยผู้ด้อยโอกาสที่พวกเขามีโอกาสได้เลือกหนังสือที่ชอบด้วยตนเอง และเป็นของเขาเองเล่มแรกในชีวิต ด้วยการสนับสนุนซื้อ บทกลอนทุกโอกาส การ์ดเพื่อทุกคน

ดูตัวอย่างการ์ด   ซื้อชุดการ์ด

Let your next card...
    be their first book.

Give Thai rural kids first books of their choices by buying Cards for All Occasions; Poems for Everyone card set. Each purchase will buy a book for them.

About these cards   Buy cards