ให้อีกข้อความของคุณ...เป็นเล่มแรกของใครอีกคน

เพียงร่วมสนับสนุนซื้อ กลอนเพื่อทุกโอกาส การ์ดเพื่อทุกคน ทุกๆ ชุดการ์ดที่คุณซื้อ จะเปลี่ยนเป็นหนังสืออีกเล่มสำหรับเยาวชนไทย ที่พวกเขาได้เป็นเจ้าของ และได้เลือกด้วยตนเอง เพื่อจะจุดประกายความฝันแห่งการเรียนรู้ไม่รู้จบ เป็นการแบ่งปันแรงบันดาลใจ ความฝัน และความโชคดีของพวกเราให้พวกเขาเหล่านั้น

รายได้ทั้งหมดจากโครงการ จะนำไปใช้ซื้อหนังสือ และใช้จ่ายในกระบวนการต่างๆ เพื่อนำหนังสือไปให้เยาวชนเหล่านั้น โดยรายได้ที่เหลือทั้งหมดจะบริจาคให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความฝันให้กับเยาวชนไทยต่อไป

ขอเชิญร่วมสานความฝัน ในรูปแบบที่คุณเลือกเอง...

Buy one, give one.

This is not just another books donation. Buying Cards for All Occasions; Poems for Everyone will also buy them a book of their choice, a book that they choose for themselves, and will be theirs for the rest of their life. You're not just giving a book, but it's their inspiration, dream, and passion in learning. It's a book that changes everything.

All proceeds will be used to buy books and to cover distribution and operation costs for this project. For every purchase of a Twist of Thoughts book will turn in to one more child’s dream. Any remaining amount will be donated to World Vision Foundation of Thailand.

In so many ways, you may help in the way of your choice.

สั่งซื้อ กลอนเพื่อทุกโอกาส การ์ดเพื่อทุกคน

เป็นชุดการ์ดบทกลอนสองภาษาแทนข้อความหลากหลายโอกาส 10 แบบ พร้อมภาพประกอบสีสันสวยงาม พิมพ์ 4 สีสวยงาม ราคา 200 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ)

1 ชุดที่คุณซื้อ จะเป็นอีก 1 เล่มของพวกเขา

สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์

หากต้องการสั่งมากกว่า 3 เล่ม หรือมีคำสั่งซื้อพิเศษอื่นๆ โปรดติดต่อเรา

ซื้อการ์ดจากจุดจำหน่าย

ร่วมสนับสนุนซื้อ กลอนเพื่อทุกโอกาส การ์ดเพื่อทุกคน​ จากจุดจำหน่ายต่างๆ ที่ร่วมโครงการกับเราในราคา 200 บาท พร้อมรับชุดการ์ดพร้อมกับความอิ่มใจทันที

1 ชุดที่คุณซื้อ จะเป็นอีก 1 เล่มของพวกเขา

ดูรายชื่อจุดจำหน่าย

Online ordering

Own a meaningful collection of 10 English-Thai poems cards for all occasions. Color-printed for just US$18.99 (incl. shipping) or US$14.99 for order of 5 sets or more.

1 set you bought for 1 book of their choice.

Buy now

For special order, please contact us.

Buying from our retail location.

Find your nearest location and simply buy set of cards from our partner. Available in Thailand and Singapore only.

1 set you bought for 1 book of their choice.

List of locations

จุดจำหน่าย

Cubic Creative PlayCube - แผนที่

Retail locations

Cubic Creative PlayCube - Map