"เล่มแรกในฝัน...ที่ฉันเลือกเอง" คืออะไร?

โครงการ “เล่มแรกในฝัน ที่ฉันเลือกเอง” เป็นโครงการที่เริ่มขึ้นจากการค้นหาว่าเราอยากผสมผสานสิ่งที่ตนเองชอบ และรักที่จะทำ เพื่อสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมระยะยาว ที่ต่อยอดสู่ชุมชนในวงกว้างได้อย่างไร โดยเราเลือกที่จะสร้างประโยชน์ให้เยาวชนที่ขาดโอกาสในการเพาะบ่มนิสัยรักการอ่าน โดยการมอบโอกาสให้เยาวชนเป็นเจ้าของหนังสือใหม่ที่เยาวชนได้เลือกเอง ซึ่งเราเชื่อว่าการที่เยาวชนได้เลือกหนังสือเล่มโปรดของตนเอง ให้ผลลัพธ์ต่อยอดและแตกต่างจากการรับบริจาคหนังสือเก่า หรือการอ่านหนังสือในห้องสมุดชุมชน นอกเหนือจากการอ่านหนังสือทั่วไปแล้ว การเป็นเจ้าของหนังสือที่ชอบทำให้เยาวชนอ่านวิเคราะห์ซ้ำได้หลายครั้งและช่วยเพาะบ่มนิสัยรักการอ่านในระยะยาว นิสัยรักการอ่านเป็นประตูสู่โลกกว้างและเสริมสร้างการเรียนรู้แบบยั่งยืน

วิสัยทัศน์โครงการ

ต้องการให้เยาวชนไทยปีละ 3,000 คน ที่ไม่เคยมีหนังสือใหม่ที่ตนเองเลือกเองมาก่อนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของหนังสือใหม่เอี่ยมที่เลือกเองเล่มแรกในชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนอายุ 6 - 16 ปีในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

การดำเนินงาน

ทุกทุกหนึ่งเล่มของการจำหน่ายชุดการ์ด กลอนทุกโอกาส การ์ดเพื่อทุกคน จะทำให้เยาวชนผู้ขาดแคลนหนึ่งคนได้รับโอกาสเลือกหนังสือเล่มโปรดที่ตนเองจะได้เป็นเจ้าของเล่มแรกในชีวิต

ดูตัวอย่างการ์ด หรือ สนับสนุนซื้อการ์ดบทกลอน

About My First Book Project

My First Book Project was initiated by the team who are inquiring into how could we blend our passions to create a long term project for social cause. We would like to impact needy youth who may not have much opportunity to date to cultivate the love of reading. We would like to give them an opportunity to own their first book of their choices. We believe that this would multiply the impact and is different from the usual access to books via old book donation or via community library. Apart from generally reading books, owning their own favorite books would allow youth to endlessly read, analyze and learn from the book. This will cultivate the love of reading, open doors of opportunities and enhance life-long learning.

Project's Vision

To give opportunity for 3,000 Thai youths, who never own any books before, to own brand new book of their choices.

Target Group

6-16 year old youths in Tong Pha Bhumi District, Kanchanaburi Province. These youths are under World Vision Foundation of Thailand’s care.

How It Works

Every purchase of Cards for All Occasions; Poems for Everyone will turn into an opportunity for one child to choose their very own first favorite book of choice.

See the card samples or Buy a set of cards now

กว่าจะมาเป็น "เล่มแรกในฝัน...ที่ฉันเลือกเอง"

ทุกอย่างเริ่มต้นจากวัยเด็ก

ในวัยเด็ก ทีมงานมีสิ่งที่เหมือนกันคือชอบอ่านหนังสือ และเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ครอบครัวส่งเสริมให้อ่านหนังสือ เราจำความรู้สึกของการเลือกหนังสือที่ตนเองชอบ เป็นหนังสือใหม่เอี่ยมที่เราเป็นเจ้าของคนแรก เราจะเขียนชื่อในปกในด้านหน้า เราจำกลิ่นของกระดาษใหม่ และจำความตื่นเต้นที่พลิกแต่ละหน้าเพื่อปล่อยจินตนาการตามเรื่องราวในหนังสือ เรามีหนังสือวรรณกรรมเยาวชนที่เราชอบที่มักจะถูกวางอยู่ข้างเตียง และอ่านซ้ำหลายๆครั้ง เรารู้ว่าการที่เรามีหนังสือที่เราเลือกเอง และเป็นของเราเองมีส่วนเสริมสร้างให้เรารักการอ่าน และอยากรู้อยากเห็นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่ตลอดเวลา

ทำไมถึงเป็น "เล่มแรกในฝัน...ที่ฉันเลือกเอง"

ทีมงานทั้งสามคนมีสิ่งที่เราชอบและรักที่จะทำ สิ่งนี้เป็นเสมือนสื่อที่ให้เราปล่อยความคิดให้เป็นอิสระ และเป็นการสื่อสารความเป็นศิลปะและความเป็นตัวของเรา สิ่งนี้คือการเขียนบทกวีสำหรับนุ่ม การวาดภาพสื่อจินตนาการสำหรับนิ้ง และการออกแบบรูปเล่มหนังสือสำหรับแพน เราทั้งสามแม้ทุกวันนี้จะทำงานในองค์กรนานาชาติ หรือทำธุรกิจของตนเอง เราต่างมีความฝันในวัยเยาว์ นุ่มมีความฝันอยากเป็นนักกวี นิ้งมีความฝันอยากเป็นนักวาดภาพประกอบ แพนรักในงานออกแบบ เราอยากผสมผสานความชอบและความฝันของเราให้เป็นหนังสือบทกวีจินตภาพ เป็นเล่มแรกที่เราฝันอยากทำ และเรากล้าที่จะเลือกเอง

นอกจากจะเป็น “เล่มแรกในฝัน ที่ฉันเลือกเอง” ของเราแล้ว เรายังอยากนำความฝันของเรากลับไปสู่จุดกำเนิดแรงบันดาลใจ และต่อยอดให้เยาวชนอีก 1,000 คนมีหนังสือ “เล่มแรกในฝัน ที่ฉันเลือกเอง” เช่นเดียวกัน เราต้องการให้งานสร้างสรรค์ของเรามีประโยชน์ในการหยิบยื่นโอกาสให้เยาวชนไทยอีกมากมายที่ยังขาดโอกาสการเป็นเจ้าของหนังสือที่ได้เลือกเองเล่มแรกในชีวิต

Inspiration of "My First Book"

It’s all started when we were young...

When we were young, we love reading books. We are fortunate because we grew up in the environment where our families support us to read, read and read. We still remember the feeling when we choose the book we really like. They are usually brand new books and we are the first owners. We would write our names on the first inner page. We also remember the smell of the new paper sheets and the excitement when we turned each page and free our imagination through those stories. We own many youth literatures. There are a few that are our favorites and we would leave them at the bedside to read over and over again. Deep down inside, the fact that we own our own favorite books allows us to cultivate the love of reading and embed curiosity to learn new things.

Why "My First Book"

Three of us have our own passions – things that we love to do. These are the things that allow us to free our thoughts and imagination. These passions allow us to communicate our love of art and be our self expressions. These passions are writing poems for Noom, illustration for Ning and designing for Pan. Though the three of us now work in international organization or run the business, we have our childhood dream and passion. We would like to harmonize our passion and our childhood dream to create this book. The first book that we dream of doing and we choose to do it the way it is.

So, apart from creating our "First Book", we would also like to bring our dream back to the origins of our inspiration and pay it forward to the needy Thai youths to have their own "First Book" as well. We aspire for our creation to impact those needy youths who have not yet had a chance to own their first book of their choice.

การ์ดแทนใจของคุณ...
  จะเป็นเล่มแรกของพวกเขา

ร่วมมอบหนังสือให้กับเยาวชนไทยผู้ด้อยโอกาสที่พวกเขามีโอกาสได้เลือกหนังสือที่ชอบด้วยตนเอง และเป็นของเขาเองเล่มแรกในชีวิต ด้วยการสนับสนุนซื้อ บทกลอนทุกโอกาส การ์ดเพื่อทุกคน

ดูตัวอย่างการ์ด   ซื้อชุดการ์ด

Let your next card...
    be their first book.

Give Thai rural kids first books of their choices by buying Cards for All Occasions; Poems for Everyone card set. Each purchase will buy a book for them.

About these cards   Buy cards